Poñemos a disposición dos nosos clientes unha ampla gama de produtos, entre os que se poden atopar alimentación para o gando, abonos, fitosanitarios, produtos para a hixiene da muxida, recambios para máquina agrícola, ferretaría pequena con material de labranza, roupa de traballo, sementes e produtos zoosanitarios.

Aquí división dos produtos onde máis adiante se irán metendo as fotos:

  • Alimentación do gando:

- Pensos

- Forraxes

- Correctores

  • Abonos:

- Fertilizantes

- Cales

  • Fitosanitarios:

- Herbicidas

- Insecticidas

- Raticidas

  • Para a hixiene da muxida:

- Deterxentes

- Ácidos

- Escumas

- Seladores

- Papel

  • Recambios de maquinaria agrícola
  • Ferretaría e material de labranza
  • Roupa de traballo

- Calzado

- Fundas

- Botas

- Guantes

  • Sementes (millo, pratenses, pataca, veza, avea, etc.)
  • Zoosanitarios (medicamentos)