Co obxectivo de mellorar a eficiencia na produción das explotacións, ofrecemos a posibilidade de alugar a nosa maquinaria.

Entre a prestación de servizos ás explotacións poden atopar:

  • Alimentación animal, destacando os carros mesturadores autopropulsados
  • Laboreo
  • Sementeira
  • Recolección de forraxe
  • Desbroce