Na Cooperativa O Rodo dispoñemos de persoal de apoio á xestión económica das explotacións, análise de terras e alimentación animal para asegurar unha maior eficiencia e rendibilidade do traballo.